Fundacja Daję Nadzieję

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych np. rozwój aktywności obywatelskiej, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska czy ochrony zdrowia.

Największe zalety fundacji to możliwość finansowania prowadzonej działalności dzięki grantom, środkom od osób fizycznych i prawnych wspierających fundację, dotacją, możliwością organizowania zbiórek, przyjmowania darowizn oraz prowadzenie działalności zarobkowej we własnym zakresie.

Razem możemy więcej! Właśnie zaczęliśmy! Wspieraj NAS!
Mówimy, myślimy i działamy SERCEM!

Udostępnij ten post

zmieniamy życie na lepsze

Dopiero zaczynamu, ale jesteśmy pełni zapału i determinacji żeby pomagać. Serdecznie namawiamy Cię do przyłączenia się do tej inicjatywy. Będziemy bardzo zadowolenia z poznania Cię -:)